top of page

Badania

Prowadzenie ciąży
Ginekologia
Położnictwo

Program Badań Prenatalnych NFZ


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w Centrum STOMED wykonujemy badania prenatalne
w pierwszym i drugim trymestrze w ramach Programu Badań Prenatalnych NFZ.

Badanie te są wykonywane nieodpłatnie dla Pacjentek spełniających przynajmniej jedno z kryteriów:
- wiek 35 lat i powyżej;
- wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej;
- stwierdzenie  aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
- stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową;
- stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.


Każdy lekarz prowadzący ciążę może wystawić skierowanie do programu badań prenatalnych bez względu na to czy jego gabinet posiada umowę z NFZ czy też funkcjonuje tylko prywatnie.

DO POBRANIA: SKIEROWANIE NA DIAGNOSTYKĘ PRENATALNĄ

Badanie USG wczesnej ciąży pomiędzy 4 a 10 tygodniem ciąży.


Na tym etapie ciąży w badaniu USG dokonujemy oceny lokalizacji pęcherzyka ciążowego w jamie macicy. Uwidaczniamy i mierzymy częstość uderzeń serca płodu. Wykrywamy ciąże mnogie. Sprawdzamy czy wielkość pęcherzyka ciążowego jest zgodna z wiekiem ciążowym wynikającym z daty ostatniej miesiączki.

I trymestr 11-13 tydzień ciąży


Ponieważ wiele kobiet nie miesiączkuje w sposób regularny, lub długość ich cyklu miesiączkowego odbiega od 28 dni, najistotniejsza jest faktyczna długość ciemieniowo-siedzeniowa CRL – czyli  odległość od czubka głowy do
pośladków, i musi ona zawierać się pomiędzy 45-84 mm, na tej podstawie interpretowane są inne pomiary. 


Na tym etapie rozwoju płodu oceniamy wstępnie budowę anatomiczną: budowę i wymiary główki (BPD), klatki piersiowej i brzuszka, kończyn górnych i dolnych , budowę i przepływy w sercu, przewodzie żylnym i pępowinie, obecność żołądka i pęcherza moczowego, położenie kosmówki. Dokonujemy także oceny tak zwanych markerów genetycznych uwzględnianych w programie kalkulującym ryzyko: NB (kość nosowa), NT (przezierność karkowa), TV (przepływ w zastawce trójdzielnej w sercu), DV (przepływ w przewodzie żylnym), FHR (tętno płodu). Stwierdzone na tym etapie markery lub wady znacząco wpływają na kształtowanie się prawdopodobieństwa urodzenia dziecka z
aberracją chromosomową.


Na tym etapie możliwe jest znaczne zwiększenie czułości testów przesiewowych do poziomu, który pozwala na wykrycie 95% płodów z częstymi aberracjami chromosomowymi. Aby zwiększyć czułość badania pobierzemy także Twoją krew w celu wykonania badania biochemicznego oceniającego stężenia określonych substancji wytwarzanych w ciąży przez płód, które zmieniają się w trakcie ciąży w dobrze poznany i charakterystyczny sposób, a ich nieprawidłowe poziomy mogą zwiększać ryzyko istnienia chorób.


Podobnie jak w przypadku markerów ultrasonograficznych, uzyskanie wyniku pomiaru markera odbiegającego od normy nie jest rozpoznaniem choroby, a jedynie określeniem prawdopodobieństwa jej występowania.


TEST PODWÓJNY (fβhCG + PAPP-A), test biochemiczny wykonywany pomiędzy 10 –13 tygodniem ciąży, wykonywany zwykle równolegle z badaniem usg.
UWAGA!: Pobranie krwi do badania należy przeprowadzić w dniu wykonania badania USG lub maksymalnie w dniu następnym. Jeśli jednak Pacjentka zgłosi się na badanie później, tzn wielkość CRL płodu będzie większa niż 84 mm, to także istnieje możliwość wykonania badania usg ale skuteczność wykrywania aberracji genetycznych znacząco spada . Nie można również wykonać badania biochemicznego.

II trymestr 20-23 tydzień ciąży


Badanie ultrasonograficzne w drugim trymestrze – wykonywane zwykle pomiędzy 20 –23 tygodniem ciąży, określane jest popularnie jako BADANIE POŁÓWKOWE. Umożliwia ono niezwykle szczegółową ocenę anatomii płodu i wykrycie znacznej części nieprawidłowości w budowie dziecka /wykrywamy przede wszystkim wady narządów: serca , i wady innych układów: nerwowego, pokarmowego, moczowego, kostnego.

 

Stwierdzone na tym etapie dodatkowe markery genetyczne chorób chromosomalnych,
mogą ponownie wpłynąć na Twoje wyliczone ryzyko urodzenia chorego dziecka. W
takim przypadku mogą zaistnieć wskazania do wykonania diagnostyki inwazyjnej.

III trymestr około 30 tygodnia ciąży


Badanie ultrasonograficzne w trzecim trymestrze – umożliwia ponownie szczegółowąocenę anatomii płodu, ocenę tempa wzrastania i symetrii rozwoju płodu, położenia płodu, a także wykrycie części nieprawidłowości w budowie dziecka, które były niewidoczne na wcześniejszym etapie, lub pojawiły się dopiero w drugiej połowie ciąży. Tło takich zmian oprócz przyczyn genetycznych lub rozwojowych może być wynikiem infekcji lub zaburzeń naczyniowych.


Badanie ultrasonograficzne w trzecim trymestrze umożliwia również ocenę objętości płynu owodniowego oraz pomiar przepływu krwi przez pępowinę płodu , tętnicę środkową mózgu płodu oraz tętnice maciczne pacjentki. Powyższe badania pomagają w prognozowaniu sposobu i czasu ukończenia ciąży.

bottom of page